PRZEJDŹ DO TREŚCI

Projekt POWER 2014-2020 "Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój"

Specjalista Integracji Zawodowej

Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – specjalista reintegracji zawodowej -  Klub Integracji Społecznej

Czytaj więcej: Specjalista Integracji Zawodowej

Zmiana modelu pomocy społecznej w Gminie Jedlina-Zdrój

logo-FE POWER

Od miesiąca sierpnia b.r Gmina Jedlina-Zdrój – Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn : „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój". Projekt finansowany jest w 100% ze źródeł zewnętrznych. Wartość całkowita projektu wynosi 421 393,75 zł., z czego 355 150,65 zł. – finansowane jest ze środków europejskich i 66 243,10 zł.-ze środków dotacji celowej.

Czytaj więcej: Zmiana modelu pomocy społecznej w Gminie Jedlina-Zdrój

Nabór na wolne stanowisko pracy - Pedagoga lub Psychologa

Logo Funduszu Eropejskiego, Flaga Polski, Logo Unii Eropejskiej

Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – pedagoga lub psychologa

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2019r.

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowisko pracy - Pedagoga lub Psychologa

Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista reintegracji zawodowej

Logo Funduszu Eropejskiego, Flaga Polski, Logo Unii Eropejskiej

Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – specjalista reintegracji zawodowej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2019r.

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista reintegracji zawodowej

Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystenta rodziny

Logo Funduszu Eropejskiego, Flaga Polski, Logo Unii Eropejskiej

Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju - Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2019 r.

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystenta rodziny

Protokół z wyboru oferty na zadanie koordynacja projektu „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój"

Logo Funduszu Eropejskiego, Flaga Polski, Logo Unii Eropejskiej

Jedlina-Zdrój, 12.07.2019 r

Protokół z otwarcia i wyboru oferty na zadanie

Koordynacja projektu ,,Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój"
Współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020

Zgodnie z ogłoszeniem/zapytaniem ofertowym z dnia 25 czerwca 2019 wpłynęła we wskazanym terminie tj. do dnia 12.07.2019 r do godz. 9:00 – 1 oferta spełniająca wszelkie wymogi określone w zapytaniu.

Kierownik Ośrodka – Joanna Fornalska kierując się określonym w zapytaniu kryterium cenowym, stwierdza, iż oferta mieści się w możliwościach finansowych projektu. Mając na uwadze powyższe jak i spełnienie wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu wybrano wykonawcę zadania Koordynacja projektu ,,Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój"

Współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 – tj. firmę IK CONSULTING SPÓŁKA CYWILNA ILONA KRÓL, ZBIGNIEW KRÓL z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jeździeckiej 4/5 , 53-032 Wrocław, NIP 8992849575, którą zaproszono do zawarcia umo-wy w dniu 05 sierpnia 2019 r.

Kierownik Ośrodka - Joanna Fornalska

Zapytanie ofertowe na koordynację projektu pn. „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój"

Logo Funduszu Eropejskiego, Flaga Polski, Logo Unii Eropejskiej

Jedlina-Zdrój, 25.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm): Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej Jedlina Zdrój zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na: Koordynację projektu pn. „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na koordynację projektu pn. „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój"

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój