PRZEJDŹ DO TREŚCI

Realizacja projektu

 

Projekt "Razem w przyszłość" - 2014

Od stycznia 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju rozpoczęła się kolejna edycja projektu systemowego „Razem w przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 5 osób – 4 kobiet i 1 mężczyzny nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach realizowanego projektu, w miesiącach kwiecień – sierpień 2014 r. uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie z zakresu:

 • doradztwa zawodowego w postaci warsztatów wzmacniających z doradcą zawodowym, zarówno indywidualnych jak i grupowych,
 • wsparcia specjalistycznego z psychologiem.

Ponadto zostanie przeprowadzony kurs zawodowy: profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Projekt "Razem w przyszłość" - 2013

Od stycznia 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju rozpoczęła się kolejna edycja projektu systemowego „Razem w przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 5 osób – 4 kobiet i 1 mężczyzny nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach realizowanego projektu, w miesiącach kwiecień – sierpień 2013 r. uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie z zakresu:

 • doradztwa zawodowego w postaci warsztatów wzmacniających z doradcą zawodowym, zarówno indywidualnych jak i grupowych,
 • wsparcia specjalistycznego z psychologiem.

Ponadto zostanie przeprowadzony kurs zawodowy: profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie -Zdroju przy ul. Piastowskiej 11, pokój nr 1.

Projekt "Razem w przyszłość" - 2012

Od stycznia 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju trwa realizacja kolejnej edycji projektu systemowego „Razem w przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznych będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, oraz eliminowanie barier prawnych, organizacyjnych oraz społecznych na jakie napotykają klienci OPS w Jedlinie Zdroju.

Projekt skierowany jest do 8 osób – 7 kobiet i 1 mężczyzny, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

W ramach realizowanego projektu, w miesiącach kwiecień – sierpień 2012 r. uczestnicy otrzymali bezpłatne wsparcie z zakresu:

 • warsztatów wzmacniających z doradcą zawodowym i trenerem pracy, motywujących do podjęcia działań w zakresie znalezienia miejsca na rynku pracy, metod poszukiwania i pozyskania zatrudnienia, przygotowanie do spotkań z pracodawcami, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.
 • poradnictwa i wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
 • terapii psychologicznej lub psychospołecznej dla osób i rodzin.
 • Ponadto został przeprowadzony kurs zawodowy: profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, w tym: obsługa komputerowych programów magazynowych i zarządzanie magazynem.

  W dniu 24 sierpnia 2012 r. uczestnicy Projektu przystąpili do pisemnego egzaminu końcowego. Wszyscy uzyskali ocenę pozytywną.

 

Podsumowanie projektu „Razem w przeszłość”

W dniu 9 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Hotelu „Jedlinka” w Jedlinie-Zdroju odbyło się podsumowanie projektu systemowego „Razem w przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 .

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, Prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej Pani Anna Szywała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie -Zdroju – Elżbieta Zapart oraz pracownicy realizujący projekt.

W tegorocznej edycji uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu zawodowym „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”. Cykl szkoleń zawodowych poprzedziły grupowe i indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym, konsultacje z psychologiem oraz treningi interpersonalne.

Po prezentacji podsumowującej poszczególne etapy szkolenia oraz po odczytaniu listu gratulacyjnego od Władz Miasta Jedlina-Zdrój, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju wraz z Panią Prezes Anną Szywała wręczyły uczestnikom projektu zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zobacz zdjęcia z podsumowania projektu...

Projekt "Razem w przyszłość" - 2011

Od stycznia 2011 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju rozpoczęła się kolejna edycja projektu systemowego „Razem w przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do 6 osób – 4 kobiet i 2 mężczyzn nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

  W ramach realizowanego projektu, w miesiącach maj – sierpień 2011 r. uczestnicy otrzymali bezpłatne wsparcie z zakresu:

 • doradztwa zawodowego w postaci warsztatów wzmacniających z doradcą zawodowym, zarówno indywidualnych jak i grupowych,
 • wsparcia specjalistycznego z psychologiem, zarówno indywidualnego jak i grupowego.

Ponadto został przeprowadzony kurs zawodowy: kucharsko – kelnerski.

Udział w zajęciach zarówno z zakresu wsparcia specjalistycznego jak i kursu zawodowego cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników projektu.

Kurs zakończył się egzaminem pisemnym i praktycznym. Wszyscy uczestnicy Projektu zakończyli kurs z pozytywną oceną.

Projekt "Razem w przyszłość" - 2010

Od stycznia 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju rozpoczęła się kolejna edycja projektu systemowego „Razem w przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do 8 osób – 5 kobiet i 3 mężczyzn nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodoweji korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

  W ramach realizowanego projektu, w miesiącach maj – wrzesień 2010 r. uczestnicy otrzymali bezpłatne wsparcie z zakresu:

 • doradztwa zawodowego w postaci warsztatów wzmacniających z doradcą zawodowym, zarówno indywidualnych jak i grupowych,
 • specjalistycznych konsultacji z psychologiem, zarówno indywidualnych jak i grupowych.

  Ponadto został przeprowadzony cykl szkoleń zawodowych z zakresu:

 • bukieciarstwo, florystyka z elementami decoupage (dla kobiet),
 • pracownik leśny (dla mężczyzn),

a uczestnicy zostali skierowani na badania lekarskie potwierdzając brak przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniach.

Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników Projektu. Do egzaminu końcowego przystąpili wszyscy uczestnicy, uzyskując pozytywne oceny.

Projekt "Razem w Przyszłość" - 2009

Od stycznia 2009 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju rozpoczęła się kolejna edycja projektu systemowego „Razem w przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do 9 osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, oraz otoczenie( dzieci uczestników biorących udział w Projekcie).

  W ramach realizowanego projektu, w miesiącach kwiecień- październik 2009 r. uczestnicy otrzymali bezpłatne wsparcie z zakresu:

 • doradztwa zawodowego w postaci warsztatów wzmacniających z doradcą zawodowym, zarówno indywidualnych jak i grupowych,
 • specjalistycznych konsultacji z psychologiem, zarówno indywidualnych jak i grupowych.
 • terapii psychologicznej, rodzinnej i społecznej,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwa w zakresie podniesienia kompetencji życiowych.

  Ponadto został przeprowadzono cykl szkoleń zawodowych z zakresu:

 • Asystent osoby starszej i/lub niepełnosprawnej

W trakcie szkolenia uczestnicy odbyli praktykę zawodową w Domu Pomocy Społecznej „Starzyk”, w Jedlinie-Zdroju.

Kurs zakończył się egzaminem pisemnym, do którego przystąpili wszyscy uczestnicy. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z oceną pozytywną.

Projekt "Razem w Przyszłość" - 2008

Od kwietnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju przystąpił do Partnerskiego projektu, realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł Projektu - „Razem w przyszłość”

Do projektu przystąpiło 12 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było pobudzenie aktywności zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez stworzenie odpowiednich form wsparcia.

  W ramach realizowanego projektu, w okresie od mają do grudnia 2008 r. uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie z zakresu:
 • doradztwa zawodowego w postaci warsztatów wzmacniających z doradcą zawodowym, zarówno indywidualnych jak i grupowych,
 • wsparcia specjalistycznego z psychologiem,
 • bezpłatnych szkoleń zawodowych ( obsługa kas fiskalnych, opiekun osoby starszej,
 • operator wózków widłowych, kurs prawa jazdy
 • Dodatkowo uczestnicy brali udział w kursie komputerowym i kursie języka angielskiego.

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój