PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Opieka wytchnieniowa

Szanowni Państwo!

Spółdzielnia Socjalna "Nasze Wsparcie" ogłasza nabór uczestników do Programu "Opieka Wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami"- edycja 2023. Program będzie realizowany do 31.12.2023 r.

Program adresowany jest do opiekunów osób niepełnosprawnych, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego z obszaru województwa dolnośląskiego z terenu powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego oraz Miasta Wałbrzycha.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu wolnego na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne aspekty zdrowotne.

Spółdzielnia wsparciem planuje objąć co najmniej 69 opiekunów osób niepełnosprawnych. Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać maksymalnie 240 godzin wsparcia w trakcie trwania programu. Aby zgłosić się do programu należy dostarczyć poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne (w załączeniu):
1) kartę zgłoszeniową do programu,
2) kartę FIM wypełnioną przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę,
3) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (osoby objętej opieką).

Formularze rekrutacyjne odebrać można osobiście w siedzibie Spółdzielni Socjalnej "Nasze Wsparcie", adres: ul. Ogrodowa 2A 58-306 Wałbrzych. W razie potrzeby osobom zainteresowanym wyślemy formularze drogą elektroniczną.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje komisja kwalifikacyjna na podstawie złożonej dokumentacji.

Zgłoszenia uczestników do grupy pierwszej przyjmowane są do 01.03.2023 r. do godziny 12:00.
Kwalifikacja kolejnych uczestników będzie możliwa w zależności od dostępności miejsc w programie.

Na wszelkie pytania odpowiemy telefonicznie w godz. 7.00 - 15.00 (w dni robocze). Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 726 991 888.

z poważaniem
Justyna Socha,
Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej "Nasze Wsparcie"

 

Załączniki do pobrania:

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

KARTA POMIARU NIEZALEŻNOŚCI

 

 

 

Wniosek o opieke wytchnieniowa

Prośba o wypełnienie ankiety

Drodzy Państwo, mieszkańcy Jedliny-Zdroju zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej rozwoju usług społecznych w naszej Gminie. Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli oferować usługi, które są realnie potrzebne. Ankieta dostępna jest w załączonej formie on-line, jak również w wersji papierowej w naszym Centrum Usług Społecznych. Prosimy o poświęcenie kilku minut.
Czas na wypełnienie ankiety upływa 20.02.2023

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzP__rDr9w8E2eAf8wJc2QEKko9VV-1jf464-gNlcEcx2HBg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbzx=8896415498536595515&fbclid=IwAR0tdASNogSzXT5HVXr8HFyQgHnZHTjOGL_e1_Me-xUvGdT5kiXgf4HpO-E

 

Korpus wsparcia seniorów 2023

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023. Cele programu:

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy


Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług
opiekuńczych.

Zchęcamy do skorzystania ze wsparcia!

 

Zmiany od 1 stycznia 2023

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 funkcjonujemy jako Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju. 31 grudnia po 32 latach działalności, jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej przestała istnieć i została przekształcona na mocy Uchwały nr XLVII/288/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój w Centrum Usług Społecznych.

Lokalna Grupa Działania zaprasza

Lokalna Grupa Działania zaprasza: 

"Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów na spotkanie z przedstawicielami "Partnerstwa Sowiogórskiego".

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdrój, ul. Piastowska 11

Termin: 09-01-2023r. poniedziełek godz. 10:00

Odpowiemy sobie na pytania:

Co już zrobiliśmy dla seniorów ?
Czego jeszcze Państwo oczekują ?
Jak możemy zrealizować pomysły, aby sprawiły one Państwu i nam radość ze współpracy ?"

Program Asystent Rodziny-edycja 2022

Miasto Jedlina-Zdrój otrzymało środki z budżetu państwa/funduszu pracy w ramach programu Asystent Rodziny -edycja 2022 w wysokośi 3000,00 zł.

 

ar 2022

Korpus Wsparcia Seniora 2023

Po raz czwarty chcemy dedykować naszym mieszkańcom 65+ usługę w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów w roku 2023. W obecnym roku wsparciem w ramach modułuI objęlismy 27 osób natomiast w ramach modułu II -32 osoby.

Czytaj więcej: Korpus Wsparcia Seniora 2023

Dzień Pracownika Socjalnego 2022

32 listopadowe spotkanie okolicznościowe za nami. Tak, tak to już 32 lata funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, a dodatkowo od 1990 r jest obchodzone w tym miesiącu święto Pracowników Socjalnych oraz pozostałych służb działających na rzecz pomocy społecznej. W wąskim gronie wspólnie z Burmistrzem Miasta celebrowaliśmy dziś to święto przypadające na dzień 21 listopada. Po raz ostatni od 32 lat jako Ośrodek Pomocy Społecznej. Dziś nadarza się bowiem okazja by podzielić się z Państwem nowiną, iż od 1 stycznia 2023 r. w wyniku podjętej Uchwały przekształceniowej przez Radę Miasta Jedlina-Zdrój rozpoczynamy nową przygodę w swej działalności jako Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju.

Czytaj więcej: Dzień Pracownika Socjalnego 2022

Zapytanie o cenę na sprawienie pochówku

Zadaniem obowiązkowym gminy jest sprawienie pochówku osobie samotnej w tym nie posiadającej tytułu do zasiłku pogrzebowego z systemu ubezpieczeń społecznych. Dlatego zapraszamy do złożenia oferty cenowej przedsiebiorców z branży pogrzebowej, na wykonanie pochówku w roku 2023. Oferta powinna zawierać minimalne ceny usługi z zachowaniem ram godności ostatniej posługi (tj. koszt trumny,krzyż, tabliczka nagrobna,pełna obsługa zwłok,zabezpieczenie i odbiór zwłok z miejsca zgonu a w przypadku zajęcia ciałaprzez Prokuraturę odbiór z prosektorium prokuratury,wykopanie i zasybanie grobu, obramowanie nagrobne-drewniane oraz max.3 doby cena chłodni). W ofertę winny być wkalkulowane wszystkie koszty związane z załatwieniem wszelkich formalności administracyjnych związanych ze zgonem na podstawie zlecenie Ośrodka. Prosimy o podanie ceny za pochówek tradycyjny oraz z uwzglednieniem kremacji. Informujemy, że Ośrodek jest zwolniony z wszelkich opłat cmentarnych i za miejsce na podstawie Uchwały Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju nr. V/28/15 z 31.03.2015 oraz zarządzenia 14/2021 Burmistrza Miasta w sprawie zasad sprawienienia  pogrzebu na koszt gminy.
Oferty cenowe należy złożyć nie później jak do 20 grudnia b.r w siedzibie OPS przy ul. Piastowskiej 11 pok. nr.1

Przyjmowanie ofert na rok 2023 dla prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta Jedlina-Zdrój ogłasza nabór ofert do prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej w roku 2023.
Poszukiwani:
psychoterapeuci uzależnień, pedagog lub psycholog.
Planowane dziedziny:
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych
- Punkt interwencji dla osób w Kryzysie
- Punkt interwencji dla osób doświadczających przemocy
 
Przewidywana liczba godzin w miesiacu : dla Punktu Konsultacyjnego 8 h dla pozostałych zadań 12h. Praca w punkcie musi uwzględniać dostępność dla mieszkanców w tym w godzinach popołudniowych.
Oferty można składać do dnia 2 grudnia 2022 osobiście w siedzibie OPS ul. Piastowska 11 w Jedlinie-Zdroju pok.nr.1 lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2023

Diagnoza potrzeb na usługę Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w roku 2023.
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023.
Od 2 lat pozyskujemy środki na realizację programu AOON. Zamierzamy również to uczynić obecnie na rok 2023.
Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą asystenta, masz ukończone 18 lat i posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności sprzężonej w jednym z tych stopni lub inne traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi wcześniej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych -zgłoś chęć uczestnictwa pod numerem 74 8455 356 codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 3 listopada b.r
Dzięki twojej deklaracji zbierzemy dane niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie środków na rok 2023.
Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
Nie czekaj, zadzwoń , napisz -bądź razem z Nami !!!! Z asystentem codzienność jest łatwiejsza !!!!

Opieka wytchnieniowa -edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Jeżeli jesteś zainteresowany zgłoś swoją chęć skorzystania z tej formy pod numerem telefonu 74 8455 356 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 3 listopada 2022. Dzięki temu będziemy mogli prawidłowo wnioskować po raz drugi o przyznanie środków na realizację programu w naszej gminie.

Nagroda dla Ośrodka-Miejsca przyjaznego Seniorom

10 września na zaproszenie wrocławian wspólnie z działajacym Klubem Seniora Arnika oraz Nadal Młodzi odebraliśmy nagrodę dla naszej jednostki Jako miejsca przyjaznego Seniorom. To ogromny dla nas zaszczyt, że zostaliśmy dostrzeżeni w zasięgu województwa, zwłaszcza że nasza działalność jest dopiero dwuletnia w tym obszarze. Tytuł ten zobowiązuje, zatem ,,nie siadamy na laurach" tylko rozwijamy skrzydła dla dobra naszych mieszkańców. Poniżej krótka fotorelacja. Wiecej na stronie fb: Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju.

Czytaj więcej: Nagroda dla Ośrodka-Miejsca przyjaznego Seniorom

Stypendia 2022/2023

Przypominamy że od 1 września do 15 września  przyjmowane są wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Dochód uprawniajacy do pomocy nie może przekroczyć kwoty netto 600 zł na osobę ustalaną zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej. Wnioski o pomoc mogą składać również obywatele Ukrainy przebywający na terenie miasta.

II PIKNIK MIEJSKI

13.08.2022 odbył się II Piknik Miejski pod hasłem Hawaiian Hip-Hop Party.

Dzięki sponsorom, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju oraz władzom miasta usdało się zorganizować wyjątkowe, międzypokoleniowe wydarzenie jakiego jeszcze w Jedlinie-Zdroju nie było.

W ramach pikniku swój koncert dała grupa młodych, ambitnych i utalentowanych artystów sceny Hip-Hopowej jak Smuta (Paweł Ciulęba), Sobiersky (Bartosz Sobierski), Thithino (Michał Tytman), IgorSon (Igor Sobierski), Alan (Alan Kledzik), DJ Sebastian Wawrzak

Międzypokoleniowe Party przygotowane zostało przez Agencję Impresryjno Eventovą Impresario

Podczas Pikniku wystawę swoich prac miała Marzena Zdun- wałbrzyska artystka maalarka. 

W czasie pikniku odbył się konkurs na najpiękniejsze przebranie w stylu hawajskim oraz najładniej pomalowany kubek, pleciono warkoczyki, malowano buzie, była wata cukrowa, słodycze, warzywno-owocowe smoothie, kolorowe napoje, arbuzy, ananasy oraz kokosy. 

Oczywiście dziękujemy również wolorontariuszom, których pomoc jest nieoceniona przy organizacji takich przedsięwzięć.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

https://www.merkury.org.pl/

https://www.heimatstern.org/

Czytaj więcej: II PIKNIK MIEJSKI

Bezpieczeństwo seniorów. WAŻNE !

SENIORZE UWAŻAJ NA SIEBIE

"Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu prowadzi działania w ramach ogólnokrajowego programu „Wzorowy Senior”, którego głównym kierunkiem jest ograniczanie przestępstw powszechnych, nakierowanych głównie na osoby starsze oraz samotnie mieszkające. To właśnie ten obszar zdarzeń stanowi najbardziej uporczywy problem społeczny, bowiem seniorzy to specyficzna grupa społeczna, która wymaga szczególnej opieki prewencyjnej ze strony Policji.

Z danych statystycznych wynika, że największą ilość przestępstw popełnianych na osobach starszych, stanowią głównie oszustwa i kradzieże. Zwykle pod pretekstem udzielenia nagłej pomocy, sprawcy wykorzystują bezradność i osamotnienie starszych osób. Największy problem, z którym boryka się Policja we wszystkich województwach, stanowią oszustwa popełniane tzw. metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”. Sprawcy działają bardzo przebiegle zmieniając i modyfikując modus operandi z wnuczka na syna, bądź policjanta. Forma zatem się zmienia, jednak metoda pozostaje ta sama. Osoby Starsze działają w dobrej wierze, mają poczucie, że pomagają służbom, osobom najbliższym, czy wręcz chronią własne oszczędności. Wszystkie bazują na emocjonalnym podłożu i bezradności osób starszych."

 

Korpus Wsparcia Seniorów 2022

Plakat 1

 

Czytaj więcej: Korpus Wsparcia Seniorów 2022

Informacja o zatrudnieniu

Informujemy, że Ośrodek od 25 kwietnia 2022 r. dla obywateli Ukrainy prowadzi pomoc psychologiczną. Usługę wykonuje w wyniku złożenia oferty URSZULA JENERAŁ-FELER UMF KONTRAKT z WROCŁAWIA.

Poszukujemy psychologa

Pilnie zatrudnimy w formie zlecenia psychologa ze znajomością języka ukraińskiego lub co najmniej rosyjskiego komunikatywnego. Zgłoszenia w formie propozycji cenowej za 1 h usług należy dostarczyć do OPS Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 11 w terminie do 15 kwietnia b.r.

Głosowanie czas start !


Szanowni Państwo !

Dziś rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach programu Funduszu Toyoty Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat.
Mówimy o tym ponieważ nasz wniosek dotarł do tego etapu i wszystko teraz jest w Waszych rękach.
Prosimy o zagłosowanie na HortiOgród w Jedlinie-Zdroju-projekt nr 8
Szczegóły projektu i link do głosowania: https://fundusztoyoty.pl/glosowanie/

 

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój