PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Dodatkowe dni wolne oraz dni pracy dla OPS

Szanowni petenci.

 

Informujemy, że w dniach 9 kwiecień oraz 7 maj b.r pracownicy Ośrodka pracują w godz. 7:30 do 15:30. Dział pracy socjalnej wykonuje wyłacznie pracę w terenie natomiast można załatwić wszystkie sprawy w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy rodzinie.

W zamaian za te dni Ośrodek będzie nieczynny  w dniach 02 maja 2022 r. oraz 17 czerwiec 2022 r.

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy/Важлива інформація для громадян України

W celu sprawdzenia aktualnych, ważnych informacji dotyczących formalności związanych z przybyciem do Polski obywateli Ukrainy, prosimy o zapoznawanie się z infomacjami w zamieszczanymi w przeznaczonej do tego zakładce. Bedą tam także wiadmości szczególnie ważne dla osób zatrzymujących się w Jedlinie-Zdroju- https://www.cusjedlina.pl/2022-03-02-12-34-34.html

Щоб перевірити актуальну важливу інформацію щодо формальностей, пов'язаних з прибуттям громадян України до Польщі, зверніться, будь ласка, до інформації у наведеній для цього вкладці. Також будуть новини, особливо важливі для людей, які перебувають у Єдліні-Здруй- https://www.cusjedlina.pl/2022-03-02-12-34-34.html

Ankieta dla mieszkańców Jedliny-Zdroju

Szanowni Państwo!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie polityki społecznej ciąży na nas obowiązek sporządzenia dokumentu wieloletniego pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jedlina-Zdrój. Dotychczasowy obowiązujący w gminie dokument traci moc obowiązywania z końcem roku 2022. Aby trafnie określić cele na lata przyszłe dokonujemy diagnozy problemów społecznych, na potrzeby utworzenia strategicznego dokumentu jakim jest „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Ankieta: https://jedlina-zdroj.webankieta.pl/

AOON i OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2022 Wystartowały

Wystartowaliśmy

Czytaj więcej: AOON i OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2022 Wystartowały

Zgłoszenie pobytu obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo.

Wielu z was jako osoby fizyczne, a także przedsiębiorcy udzielacie schronienia uciekającym rodzinom ze strefy wojny na Ukrainie. Jednakże każdy z Was musi być świadomy konieczności zgłoszenia/poinformowania w formie pisemnej organu samorządowego o pobycie tych osób na terenie danej gminy. Z tych względów prosimy o bezwzględne dokonanie złożenia stosownych zawiadomień na załączonych oświadczeniach.

Dane te niezbędne są w celach przepływu informacji o liczebności obywateli Ukrainy zakwaterowanych na danym terenie. Oświadczenia/zgłoszenia przyjmuje Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju (BOK), osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych: Beata Laskowska. Jednocześnie prosimy o informację w zakresie każdej istotnej zmiany w dokonanym zgłoszeniu np. wyjazd osób z miejsca zakwaterowania, przyjęcie dodatkowych osób itp.

Zaktualizowany druk:

Pobierz druk zgłoszenia: Zagłoszenie przyjecia osoby z Ukrainy


Jedlina-Zdrój dla Ukrainy

 

WAŻNE !

Wchodząc w linki w niniejszym wpisie prosimy: Bądź rozważny, deklaruj świadomie i odpowiedzialnie. Pamiętaj , Twoje deklarowane wsparcie nie może być chwilowe.....nikt nie zasługuje na przedmiotowe traktowanie, zwłaszcza osoby w tak niekorzystnej sytuacji, jak obywatele z Ukrainy. Deklarując lokal, bądź świadomy ich pobytu przez dłuższy czas, a nie kilka dni....Oni nie mają dokąd wrócić.......
A teraz:
Dziękujemy Państwu za dotychczasowe gesty wsparcia i solidarności dla Ukrainy. Pamiętajmy jednak, że Nasze - jako społeczeństwa zaangażowanie wymaga długofalowych działań.
Aby sensownie i odpowiedzialnie wykorzystać oferowaną przez Was pomoc, zbieramy pisemne, dobrowolne zobowiązania co do ewentualnej przyszłej pomocy dla ofiar wojny na Ukrainie.
Poszkodowani to zazwyczaj dzieci z matkami i osoby starsze. Aby mądrze zarządzać wsparciem tworzymy dziś bazy pomocowe. Jedną z nich jest baza noclegowa, w której możecie Państwo zadeklarować chęć zapewnienia rodzinom schronienia. Druga baza- to baza pomocy materialnej i finansowej, czyli to co gotowi jesteście Państwo skierować do tych rodzin: np: żywność, środki higieniczne, leki, meble, środki czystości, odzież czy choćby zakupić im usługi cateringowe (ciepłe posiłki) i inne na miarę zgłaszanych przez nich potrzeb. Tylko usystematyzowane działania pozwolą na efektywne im pomaganie.
Zachęcamy zatem do skorzystania z wypełnienia poniższego formularza. Deklarację można również złożyć osobiście (wzór druku) zarówno w Biurze Podawczym Urzędu Miasta jak i Ośrodku Pomocy Społecznej pok.2. W przypadku nagłej zmiany sytuacji, w zakresie zgłoszonego lokalu tu: jego dostępności prosimy niezwłocznie nas poinformować (wystarczy wiadomość prywatna na stronie) .


LINKI DO FORMULARZY
1. Baza lokalowa: https://forms.gle/HDai6UTyNn9KpycXA
2. Baza pomocowa: https://forms.gle/girgbRXwvkWyz3YC7
3
. Baza wolontariuszy: https://forms.gle/8n1VZgGQfUq9cJ6S8

Korpus Wsparcia Seniorów - pomoc usługowa

Drogi mieszkańcu.
Jeżeli masz ukończone 65 lat i więcej możesz skorzystać z nieodpłatnej oferty naszego ośrodka.
Miasto Jedlina-Zdrój aplikuje o środki finansowe w ramach programu MRiPS ,,Korpus Wsparcia Seniorów”.
W ramach modułu I możesz skorzystać z :

Czytaj więcej: Korpus Wsparcia Seniorów - pomoc usługowa

Korpus Wsparcia Seniorów-opaska życia

Seniorze!!!

 

Jeżeli masz ukończone 65 lat i więcej możesz skorzystać z kolejnej nieodpłatnej oferty naszego ośrodka.

Miasto Jedlina-Zdrój aplikuje o środki finansowe w ramach programu MRiPS ,,Korpus Wsparcia Seniorów”.

Czytaj więcej: Korpus Wsparcia Seniorów-opaska życia

Przywracamy obsługę bezpośrednią

W związku z faktem spadku zachorowań na Covid19 przywracamy od środy 09 lutego 2022r. bezpośredniąobsługę klienta w Ośrodku. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu dystansu na poczekalniach  min.1,5 m/na 1osobę. Za chwilowe niedogodności przepaszamy.

Poszukujemy na stanowisko opiekuna/animatora seniora

Poszukiwany/Poszukiwana na stanowisko opiekuna/animatora osób starszych.
Wykształcenie:
min.zawodowe + poświadczone dyplomem,zaświadczeniem, certyfikatem szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi lub potwierdzone min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy z seniorami (świadectwo pracy), lub
średnie i dyplom w zawodzie opiekuna medycznego, terapeuty zajęciowego, opiekuna osób starszych, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej lub potwierdzony kurs/szkolenie w zakresie opiekuna osób starszych ewentualnie jak powyżej przynajmniej roczne doświadczenie na wymienionych stanowiskach potwierdzone świadectwem pracy czy umową cywilnoprawną.
Do piątku 18 lutego można zgłaszać swoje oferty pracy w siedzibie Ośrodka.
Opiekun/Animator Seniora to jeden z bardziej poszukiwanych w obecnych czasach Pracowników w różnego rodzaju ośrodkach, domach opieki dziennej, domach kultury, klubach seniora… zapotrzebowanie jest ogromne!
W Polsce – Osób Starszych z roku na rok jest coraz więcej – nasze społeczeństwo należy do społeczeństwa starzejącego się, w związku z tym kierunek gospodarki będzie się rozwijał w tym kierunku dynamicznie.
Projekt „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina -Zdrój” realizowany przez Fundacja "Merkury" w partnerstwie z Gminą Jedlina-Zdrój, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2022
 
 
 
 

 

 

Zmiana organizacji pracy w OPS

koronawirus-komunikat-768x461

Zmiana organizacji pracy W Ośrodku Pomocy Społecznej.
Od poniedziałku 24 stycznia 2022 r. w związku ze wzrostem zachorowań na Covid19, ogranicza się w Ośrodku bezpośrednią obsługę klienta. Wszelkie sprawy uzgadniane będą telefonicznie pod nr. telefonów 74 8455 356 lub 74 8455 270. Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa będą jednak nadal możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem jednostki.

Czytaj więcej: Zmiana organizacji pracy w OPS

Projekt "Działanie integracyjne w Jedlinie-Zdrój"-regulamin

Zapraszamy  do zapoznania  się z regulaminem projektu i rekrutacji ,,Działania integracyjne w gminie Jedlina-Zdrój". 

Czytaj więcej: Projekt "Działanie integracyjne w Jedlinie-Zdrój"-regulamin

Działania integracyjne w Jedlinie-Zdroju

plakat Działania integracyjne

Czytaj więcej: Działania integracyjne w Jedlinie-Zdroju

Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2022

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
 
Trwa nabór do programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa -edycja 2022. Uczestnictwo w programie można zgłaszać telefonicznie pod nr. 74 8455 356 lub osobiście w siedzibie ośrodka. W przypadku zgłoszenia telefonicznego pracownik socjalny doniesie w umówionym terminie niezbędną dokumentację w tym zgłoszenie uczestnictwa. Więcej informacji udzielamy na każde żądanie osób zainteresowanych.
Program w Gminie Jedlina-Zdrój adresowany jest do 8 osób: członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Czytaj więcej: Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2022

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022
 
Trwa nabór do nowej edycji programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej -edycja 2022. Chęć uczestnictwa można deklarować w terminie do 21 stycznia do godz.12:00 osobiście w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod nr.tel.74 8455 356. W przypadku zgłoszenia telefonicznego ,pracownik socjalny doniesie w umówionym terminie dokumentację niezbędną do zgłoszenia uczestnictwa w programie.

Czytaj więcej: Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Wszystko o dodatku osłonowym

 

Od 5 stycznia 2022 r. możliwe jest ubieganie się o dodatek osłonowy. Wnioski w gminie Jedlina-Zdrój obsługuje Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11 (I piętro pok.4) od poniedziałku do środy w godz. 7:30 -12:00 oraz w czwartki i piątki w godz.12:00 - 15:30.

Czytaj więcej: Wszystko o dodatku osłonowym

Oferta współpracy dla terapeuty uzależnień

Poszukujemy,osoby posiadajacej uprawnienia do prowadzenia terapii uzaleznień celem prowadzenia w roku 2022 Punktu Konsultacyjnego dla osób uzaleznionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jedlinie-Zdroju. Liczba przewidzianych godzin konsultacyjnych wynosi 8h miesięcznie począwszy od 1 lutego b.r. Oferty wraz z dokumentacją potwierdzajacą uprawnienia można składać w terminie do 14 stycznia b.r do godz.15:00 osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Piastowska 11 w Jedlinie-Zdroju lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Nieodpłatna Pomoc Prawna w roku 2022

Starosta Powiatu wałbrzyskiego w roku 2022 realizuje szerokie wsparcie dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w tym poprzez kontynuację działalności Nieodpłatnego Punktu Poradnictwa Prawnego w gminie Jedlina-Zdrój, który w roku ubiegłym cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców naszego miasta ale i okolicznych : Głuszycy i Walimia.

Czytaj więcej: Nieodpłatna Pomoc Prawna w roku 2022

AOON i OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2022

Jak miło rozpocząć pierwszy dzień pracy w Nowym Roku z dobrymi wiadomościami w tle. Wnioski Gminy Jedlina-Zdrój z pełnym dofinansowaniem na rok 2022.

Czytaj więcej: AOON i OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2022

Ważne,zmiana pracy terapeuty Ryszarda Żyły

Informujemy, że wyjatkowo w Punkcie Interwencji Kryzysowej przenosi się poradnictwo z dnia 28 grudnia (wtorek) na środę 29 grudnia.b.r Godziny bez zmian.

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój