PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

ABC Aktywnego Seniora

images

Czytaj więcej: ABC Aktywnego Seniora

Program korekcyjno-edukacyjny - dla sprawców przemocy

Uwaga !!!
Trwa nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego

Czytaj więcej: Program korekcyjno-edukacyjny - dla sprawców przemocy

,,Książka na telefon"

książka na telefon plakat

Czytaj więcej: ,,Książka na telefon"

Sekcja świadczeń rodzinnych informuje!

Dział świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju informuję, że wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń, przyjmowanie innych dokumentów jest realizowane:
od poniedziałku do środy w godzinach od 7,30 do 12,00
od czwartku do piątku w godzinach od 12,00 do 15,30
Wnioski o ustalenie prawa do wszystkich świadczeń na nowy okres świadczeniowyz wyłączeniem stypendiów szkolnych są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Data złożenia wniosku na świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata przysługującego świadczenia

do 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Data złożenia wniosku na świadczeń rodzinnych                     ( zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy)               na kolejny okres

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata przysługującego świadczenia

do 31 sierpnia

do 30 listopada

od 1 września do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Sekcja realizuje również zadanie: stypendia szkolne - termin składania wniosków rozpoczyna się z dniem 1 września i mija z dniem 15 września każdego roku

Więcej informacji otrzymasz pod numerem:74 8455 270

Paczki żywnościowe -ostatnia dostawa w programie 2017/2018

9 maja (środa) w godz. od 8:30 do 14:00 wydawane będą produkty żywnościowe w ramach POPŻ.
Jest to ostatnia dostawa przewidziana na okres pomocowy 2017/2018.

Jednocześnie prosimy na przełomie miesięcy sierpień/wrzesień 2018 dopytywać w ośrodku o ewentualnym uruchomieniu programu na okres 2018/2019 celem złożenia wniosku. Wsparciem będą objęte wyłącznie osoby, które w terminie złożą deklarację.
Dodatkowe informacje (np.o kryterium dochodowym) zamieszczane będą na stronie www.cusjedlina.pl , na tablicach ogłoszeń oraz na tablicy ośrodka pomocy społecznej.

Bezpłatne badania mammograficzne w Jedlinie!!!

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość. Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

Czytaj więcej: Bezpłatne badania mammograficzne w Jedlinie!!!

Potrzebne wsparcie społeczne

Zbiórka sprzętu rehabilitacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdrój ponownie ogłasza zbiórkę używanego sprzętu rehabilitacyjnego. Jak się okazuje mieszkańcy naszego miasta coraz częściej potrzebują czasowego wsparcia w formie sprzętu rehabilitacyjnego. Posiadane dotychczas urządzenia (wózki, balkoniki, kule) zostały już użyczone, stąd prośba do naszych mieszkańców.
Jeżeli w Państwa domu lub piwnicy znajduje się niepotrzebny, przez nikogo nie użytkowany sprzęt, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zbieramy między innymi takie przedmioty jak:


• kule ortopedyczne
• balkoniki do chodzenia
• wózki inwalidzkie
• łóżka rehabilitacyjne
• trójkołowe rowery rehabilitacyjne
• stacjonarne rowery rehabilitacyjne
• inny sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze

Państwa dar może ułatwić innym osobom funkcjonowanie w środowisku. Istnieje możliwość odbioru sprzętu z miejsca zamieszkania przez pracownika tut. Ośrodka - prosimy jedynie, aby był w dobrym stanie (bez uszkodzeń uniemożliwiających użytkowanie). W przypadku sprzętu o dużych gabarytach ( łóżka rehabilitacyjne itp. ) nie będzie istniała możliwość odbioru, z uwagi na brak możliwości składowania dużego sprzętu przez ośrodek. We wskazanym przypadku prosimy o podanie danych kontaktowych, które będą przekazane osobom zainteresowanym. Dzięki tej akcji, każdy mieszkaniec Naszego Miasta będzie mógł nieodpłatnie wypożyczyć niezbędny dla niego sprzęt z uwagi na czasową bądź stałą niepełnosprawność zarówno swoją jak i członka rodziny, a w Naszym mieście powstanie nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców.
Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz pod nr tel.– 74 8455 356 codziennie w godz. 7:30-15:30.

Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

,,Im dajesz więcej tym większym się stajesz"

,,Biorę i daję"


8 kwietnia b.r Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Centrum Kultury – Marzeny Mroczkowskiej, w trakcie trwających na kompleksie Active Jedlina imprez, zrealizował opracowany projekt socjalny.

Czytaj więcej: ,,Im dajesz więcej tym większym się stajesz"

Weż udział w akcji społecznej ''Pomóż innym-oddaj krew"

Drodzy Mieszkańcy.

Przypominamy, że 8 kwietnia (niedziela) przy okazji organizowanych imprez: Festiwalu Aktywności oraz Elektro-Bike Tour 2018 przy kompleksie Active Jedlina ul. Kłodzka, w godzinach od 11:00 do 15:00 trwać będzie akcja społeczna „Pomóż innym – oddaj krew". Wszystkie osoby chętne ,a zwłaszcza Tych , którzy zdeklarowali chęć oddania krwi zapraszamy. Wymaganiami niezbędnymi są:
- dawca musi być po posiłku
- to osoba pełnoletnia (18-60 lat)
- musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
Istnieje również możliwość zdeklarowania się jako dawca szpiku. Zachęcamy zatem do udziału w akcji oraz z góry Wszystkim dziękujemy.
Organizatorem akcji jest Burmistrz Miasta oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

obraz krwiodastwo wałbrzych

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu informuje!

WIODĄCY OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, a Starostą Powiatu Wałbrzyskiego Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Czytaj więcej: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu informuje!

Informacja dla osób ubiegajacych się o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja dla osób uprawnionych
do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Czytaj więcej: Informacja dla osób ubiegajacych się o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Szkolenia, staże i praca dla młodych

plakat staż

PROGRAM POMOCY DZIECIOM SPES

STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Czytaj więcej: PROGRAM POMOCY DZIECIOM SPES

30 marca b.r dniem wolnym od pracy

Szanowni Mieszkańcy.

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika OPS nr 2/2018 z dnia 08 stycznia 2018 r., dzień 30 marca 2018 r (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników OPS. Tym samym Ośrodek będzie nieczynny.

 

Dla Mieszkańców!!!

Po raz czwarty w dniu 05 marca 2018 r (poniedziałek) w godz od 9:00 do 14:00 , Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w dystrybucji końcowej żywności w ramach POPŻ prowadzonej przez Fundację im.ks.Lotosa.
Prosimy wszystkie osoby zakwalifikowane do pomocy o zgłaszanie się po odbiór żywności.

Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa mieszkńców Jedliny-Zdrój

Analizując problematykę społeczną mieszkańców Jedliny-Zdrój, na podstawie sprawozdawczości jednostek pomocy społecznej,nadal dominującym problemem osób i rodzin jest bezrobocie lub bierność zawodowa.

Czytaj więcej: Aktywizacja zawodowa

Realizacja projektu Klub Integracji Społecznej MUFLON

W listopadzie 2017 roku Fundacja „Merkury" we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju rozpoczęła realizację projektu pn.:" Klub Integracji Społecznej Muflon" w ramach Priorytetu 9. Włączenie społeczne; Działanie 9.1 .Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.4. Aktywna integracja -ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach działalności KIS Muflon odbywają się spotkania grupy samopomocowej, uczestnicy zajęć otrzymują także wsparcie specjalistyczne prawne i psychologiczne.
Obecnie zakończył się prowadzony pod kierownictwem psychologa i pedagoga Trening Umiejętności Rodzinnych, a także Trening Umiejętności Społecznych. Wszyscy uczestnicy treningów otrzymali zaświadczenia o ich ukończeniu.

Fotorelacja

Czytaj więcej: Realizacja projektu Klub Integracji Społecznej MUFLON

Fotorelacja z realizacji projektu ,,Mamo Tato- usłyszcie mnie!"

10 lutego b.r w sobotę w ramach zaplanowanych działań na rzecz rodziny, o których pisaliśmy wcześniej- Projekt socjalny ,,Mamo, tato - usłyszcie mnie!!" - zrealizowano założenia projektu. Poniżej fotorelacja.

Czytaj więcej: Fotorelacja z realizacji projektu ,,Mamo Tato- usłyszcie mnie!"

Projekt socjalny,,Mamo,tato - usłyszcie mnie"

Projekt socjalny skierowany do rodzin z terenu miasta Jedlina-Zdrój ,,Mamo, tato- usłyszcie mnie"

10 lutego b.r (sobota) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizatorem projektu socjalnego nakierowanego na najważniejszą komórkę społeczną, a mianowicie rodzinię. Beneficjentami projektu są dzieci oraz rodzice, dla których przewidziano niezapomniane wspólne chwile,przepełnione wspólną zabawą i mile spędzonym czasem. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce poniżej tekstu ,,wiecej o projekcie". Projekt ten jest pierwszym z wielu opracowanych przez pracowników jednostki, które systematycznie będą wdrażane i realizowane w roku 2018.

Więcej o projekcie.

Styczniowa dystrybucja żywności!

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

30 STYCZNIA B.R (WTOREK) W GODZINACH OD 9:00DO 14:00 W SIEDZIBIE OPS (STOŁÓWKA) WYDAWANA BĘDZIE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PODPROGRAMU POPŻ 2017.
PRZYPOMINAMY, ŻE DOTYCZY TO OSÓB, KTÓRE W OKRESIE SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2017 ZLOŻYŁY WNIOSKI O TĘ FORMĘ POMOCY.

Program trwa do czerwca 2018 r.

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój