PRZEJDŹ DO TREŚCI

Karta Dużej Rodziny

16 czerwca br. weszły w życie przepisy, wprowadzające ogólnopolski system zniżek dla rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochód. Rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, która będzie dokumentem uprawniającym do ulg.

Wniosek o wydanie karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 11 w godzinach - pracy Ośrodka tj.- od 7:30 do 15:30. Liczba instytucji i podmiotów które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

 Czytaj o składaniu wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - (PDF 180 KB)

Nowe oblicza 500+ /2019

 Nowelizacja ustawy o świadczeniach wychowawczych nadaje prawo do popularnego świadczenia 500+ na każde dziecko do ukończenia 18 r.ż bez konieczności spełnienia warunku kryterium dochodowego.

Wnioski przyjmowane będą elektronicznie od 1 lipca b.r lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju ul. Poznańska 8 w formie papierowej od 1 sierpnia. Wnioski przyjmowane będą zarówno na nowy okres świadczeniowy jak i na podstawie nowelizacji ustawy - na 1 dziecko, które dotychczas nie było ujęte w świadczeniach - z wyrównaniem świadczeń od lipca do września 2019.

 

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój