PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Karta Dużej Rodziny - składanie wniosków

Informujemy że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w tutejszym ośrodku przyjmowane są wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinie wielodzietnej, której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku:

  • do ukończenia 18 roku życia
  • w wieku do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wnioski do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej II piętro , pokój nr 5 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wymagane dokumenty: kopie aktów urodzenia dzieci oraz kopie dowodów osobistych rodzica (rodziców).

 

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój