PRZEJDŹ DO TREŚCI

Kadra

  Joanna Fornalska- Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju

  tel. (74) 88 05 333  tel.kom: 531 872 619

  Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
  tel. (74) 845 53 56 

  Lilianna Purwin-  Kierownik/Koordynator zadań pomocy społecznej, organizator pomocy społecznej, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, starszy pracownik socjalny- tel: 535 236 625

  Grażyna Stuczeń- Starszy Pracownik Socjalny/ tel.kom: 535 991 831

  Iwona Górka- Specjalista Pracy Socjalnej/ tel.kom: 535 657 802

  Natalia Wasilewska- opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

  Andżelika Leszek- opiekun

  Katarzyna Wołowicz-Kęsy- Asystent Rodziny -  tel. 575 017 788

  podległość służbowa zatrudnionych w zespole- bezpośredni przełożony: Kierownik zespołu - Lilianna Purwin

   

  Zespół ds. zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej

  tel. 74 845 52 70

  Beata Prokopów- Kierownik/Koordynator zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej. Starszy specjalista ds. Świadczeń Rodzinnych (świadczenia rodzinne, św.pielegnacyjne, SZO,ZDO, zasiłki pielegnacyjne, św.rodziecielskie,jednorazoweśw. z tyt.urodzenia dziecka, św.wychowawcze, fundusz alimentacyjny)

  Halina Urbaniak- Inspektor (pomoc materialna o charakterze socjalnym / dodatki mieszkaniowe, świadczenia wychowawcze,i inne dodatki okresowe z zakresu adm. rządowej)

  Dawid Sobański- pomoc administracyjna - Karta Dużej Rodziny, obsługa dłużnika alimentacyjnego

  podległość służbowa zatrudnionych w zespole - bezpośredni przełożony: kierownik zespołu - Beata Prokopów

   

  Zespół ds. Organizacji Usług Społecznych i Społeczności Lokalnej:

  Dagmara Dynak- Kierowniczka/koordynatorka zespołu, organizatorka społeczności lokalnej, organizatorka usług społecznych, kierowniczka klubu seniora. Tel. 720 801 833

  Centrum Usług Socjalnych: KS i KIS

  Klub seniora: tel. 720 801 833

  Sara UłanowiczInstruktor ds. kulturalno-oświatowych: Opiekun KS/animator czasu seniora- tel. 720 801 833

  Klub Integracji Społecznej: tel. 74 851 09 72 lub 575 764 455

  Joanna Zarzycka- ŻyłaSpecjalista reintegracji społecznej i zawodowej 

  Centrum Profilaktyki Rodzinnej: tel: 575 764 455

  Joanna Zarzycka- ŻyłaPedagog 

  Centrum Wolontariatu: tel: 720 801 833

  Dagmara Dynak- koordynatorka

  Iwona Borek - opiekun CW

  podległość służbowa zatrudnionych w zespole-bezpośrednia przełożona zespołu- Dagmara Dynak

  Pozostałe stanowiska pomocnicze:

  Jakub Cymbałko

  Iwona Borek

   

  Zespoły pracy socjalnej wg. rejonów:

   

  Grażyna Stuczeń- Starszy Pracownik Socjalny

  Rejon nr 1

   

  Dzielnica- Jedlina- Centrum

  - Akacjowa                                               - Piastowska

  - Chałubińskiego                                       - Piękna

  - Chojnowska                                          - Plac Zdrojowy

  - Chopina                                                 - Plac Zwycięstwa

  - Cmentarna                                             - Południowa

  - Fredry                                                     - Poznańska

  - Kasztanowa                                           - Północna

  - Kochanowskiego                                   - Sienkiewicza

  - Kościelna                                               - Wałbrzyska

  - Leśna                                                      - Warszawska

  - Lipowa                                                   - Zagórska

  - Niepodległości                                    

   

  Lilianna Purwin-Starszy  Pracownik Socjalny

  Rejon nr 3

  Dzielnica- Glinica

  - Dolna

  - Kamienna

  - Kłodzka

  - Konopnickiej

  - Moniuszki

  - Ogrodowa

  - Zakopiańska

  - Górna

   

  Dzielnica- Kamieńsk

  - Górnicza

  - Kłodzka

  - Krótka

  - Mostowa

  - Pokrzywianka

  - Włościańska

   

   

   

  Iwona Górka- Specjalista Pracy Socjalnej

  Rejon nr 2

   Dzielnica- Suliszów

  - Barbary                                                - Mickiewicza         

  - Bloki kolejowe                                  - Narutowicza

  - Brzozowa                                             - Partyzantów

  - Chrobrego                                       - Prusa

  - Dąbrowskiej                                   - Sikorskiego

  - Dworcowa                                           - Słowackiego

  - Dzika                                                   - Reja

  - Herberta                                      

                                

  Dzielnica- Jedlinka

  - Hoża                                                   - Noworudzka

  - Długa                                                   - Świdnicka

  - Jasna                                                   - Zamkowa

  - Kłodzka

  © 2023 CUS Jedlina-Zdrój