PRZEJDŹ DO TREŚCI

Projekt POWER 2014-2020 "Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój"

Zmiana modelu pomocy społecznej w Gminie Jedlina-Zdrój

logo-FE POWER

Od miesiąca sierpnia b.r Gmina Jedlina-Zdrój – Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn : „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój". Projekt finansowany jest w 100% ze źródeł zewnętrznych. Wartość całkowita projektu wynosi 421 393,75 zł., z czego 355 150,65 zł. – finansowane jest ze środków europejskich i 66 243,10 zł.-ze środków dotacji celowej.

Projekt przewiduje zmiany w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiany organizacyjne w rezultacie doprowadziły do powstania nowych stanowisk i zespołów pracy. Powstały m.inn: stanowisko ds. pierwszego kontaktu, zespół pracy socjalnej, zespół usług, stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe stało się zatrudnienie na umowę o pracę tak bardzo pożądanych specjalistów: asystenta rodziny, pedagoga czy specjalisty reintegracji zawodowej. Zmiany organizacyjne w jednostce dostosowane zostały również z myślą o nowo powstającym Centrum Usług Socjalnych. W nowych przestrzeniach znajdą się między innymi pomieszczenia biurowo-gabinetowe, doradczo-terapeutyczne, pomieszczenia do zajęć grupowych, pomieszczenia sanitarne, sale wykładowo-szkoleniowe, kuchnia, jadalnia, pomieszczenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych i zajęć rehabilitacyjno-ruchowych (źródło: https://jedlinazdroj.eu/aktualnosci/n,72036,trwa-przebudowa-centrum-socjalnego.html) . Budynek zostanie wyposażony w windę zewnętrzną. Tym samym pozyskanie nowych specjalistów i przeorganizowanie dotychczasowego modelu pomocy społecznej współgra i jest kompatybilne z działaniami gminy Jedlina-Zdrój w obszarze całej pomocy społecznej. Wszelkie podejmowane w sferze pomocy społecznej zmiany i działania dyktowane są potrzebami mieszkańców i dopasowane do ich oczekiwań. Priorytetem gminy jest aby instytucja pomocy społecznej wsłuchiwała się w głos mieszkańców i właśnie im służyła.

Zobacz plakat projektu - Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój