PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Asystent rodziny

W miesiącu styczniu 2014 roku zakończył się projekt „Asystent Rodziny – zawód przyszłości”.

Działania prowadzone były od września ubiegłego roku. Wynikały one wprost z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt ten dotyczył wspomagania rodzin borykających się z różnorodnymi problemami.

Opieką zostało objętych 6 rodzin, w tym dwie rodziny częściowo pozbawionych władzy rodzicielskiej.

Czytaj więcej: Asystent RodzinyAsystent rodziny

Wigilia 2013

W dniu 20 grudnia 2013 r w budynku Uzdrowiskowym „Szczawno-Jedlina-Zdrój" - na „Białej Sali" w przepięknej Bożonarodzeniowej scenerii, w Świątecznym nastroju, odbyła się Wigilia dla osób samotnych i korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jak co roku zaszczyciły nas swoją obecnością Władze naszego miasta oraz Księża tutejszej Parafii.
Spotkanie przebiegało w serdecznej, miłej i ciepłej atmosferze, przy akompaniamencie scholi z udziałem dzieci z Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka.
Miłym akcentem była Szopka Bożonarodzeniowa, która przy świetle świec nadała niezapomnianego wrażenia. Splendoru całej uroczystości dostarczył chór „Irysy", który przyjechał gościnnie z Mieroszowa z koncertem Wigilijnych kolęd.
Na koniec każdy uczestnik Wigilijnej Kolacji został obdarowany drobnym prezentem od Mikołaja, w postaci aniołków, małych drobnych świeczników oraz paczek ze słodyczami, owocami i drobnymi zabawkami dla dzieci.

Kliknij, aby przejść do Glerii zdjąć "Wigilia 2013"

Informacja o stypendiach

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju informuje, że w terminie od 1 września 2013 r. do 15 września 2013 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2013 r.) można  składać wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne na rok szkolny 2013-2014.

Ustalenie prawa do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolnego nastąpi  po złożeniu wniosku przez: rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, wraz z zaświadczeniami o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2013 r.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł

Wnioski o przyznanie świadczenia stypendium szkolnego i dodatkowe  informacje  w sprawie powyższego świadczenia można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej (II piętro, pok. Nr 7 w godz. od 7:30 do 15:30).

Informacja o wynikach naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta Rodziny została wybrana Pani Iwona Górka zamieszkała w Jedlinie-Zdroju.

Kliknij, aby zobaczyć szczegóy informacji o wynikach naboru - (Plik PDF 62 KB)

Lista kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko Asystenta rodziny do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano dwie kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Iwona Górka, zam. Jedlina – Zdrój,
  2. Marcela Rudnicka-Sznabel, zam. Strzegom.

Nabór na stanowisko Asystent rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2013 - grudzień 2013r.

Okres zatrudnienia: od 01.05.2013r do 31.12.2013r.

 

Czytaj więcej: Nabór na stanowisko Asystent RodzinyNabór na stanowisko Asystent rodziny

Projekt POKL 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od miesiąca stycznia 2013 roku, rozpoczyna się kolejny etap projektu systemowego POKL "Razem w przyszłość".

Beneficjentami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do ośrodka w godzinach od 730 do 1530 pokój nr 1 do dnia 15 marca 2013 r.

Kliknij, aby zobaczyć ogłoszen szczegółowe "Projekt POKL 2013" - Plik PDF 76KB

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Jedlinie-Zdroju informuje, że z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 1548), która wprowadza - między innymi - zmiany dotyczące świadczeń opiekuńczych.

Czytaj więcej: Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnychZmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój