PRZEJDŹ DO TREŚCI

Centrum Wolontariatu

Akcja wolontaryjna grupy radnych miejskich

Rozwijamy inicjatywy wolontaryjne

Wiele działań na rzecz miasta i jego mieszkańców od ponad roku przeprowadzili wolontariusze. W akcje wolontaryjne włączali się mieszkańcy, młodzież, seniorzy a także przedstawiciele działających stowarzyszeń, jednostek samorządowych czy też Rady Miasta. To daje nie tylko wspaniałe efekty ale też sprzyja nowym pomysłom.

Ten należy do grupy osób ze zdjęć. Dziś ta grupa młodych osób będących jednocześnie państwa przedstawicielami w Radzie Miasta wolontaryjnie spełniła prośby/potrzeby osób starszych, niesamodzielnych, które osobiście nie mogą zadbać o groby najbliższych. Pracownicy socjalni zebrali potrzeby przy okazji realizowanych zadań Korpusu Wsparcia Seniorów a wolontariusze zrealizowali prośby jedlińskich niesamodzielnych mieszkańców. ❤

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój