PRZEJDŹ DO TREŚCI

Centrum Wolontariatu

Oferta dla wolontariuszy

Wolontariusze poszukiwani

Mówi się, że początek roku niesie ze sobą też nowe możliwości.
Być może w nowym roku, ktoś z Państwa zechciałby zostać wolonatriuszem w naszym Ośrodku?
Możliwości jest wiele: 
Towarzyszenie w aktywnościach i pomoc w organizowaniu czasu dla uczestników Klubu Seniora i Klubu Integracji Społecznej.
Rozmowy, wspólne spacery, gry stolikowe, czytanie prasy i książek.
Pomoc w nawiązywaniu relacji ze społecznością lokalną oraz korzystaniu  z aktywności dostępnych w mieście.
Podejmowanie wraz z pracownikami inicjatyw przeciwdziałających osamotnieniu, tworzenie kampanii społecznych. 
Wsparcie techniczne w zakresie organizacji imprez i wydarzeń.
Podzielenie się swoją pasją i zainteresowaniami. 
Co oferujemy ?
Współpracę w zaangażowanym zespole osób.
Zdobycie nowego doświadczenia.
Szkolenia przygotowujące do pełnienia roli wolontariusza.
Wsparcie wolontariuszy w ich rozwoju osobistym.
Naszych wolontariuszy wspierać będziemy poprzez umożliwienie im stałego kontaktu z nami, udzielanie wszelkich niezbędnych informacji. Razem będziemy poszukiwać rozwiązań kwestii wymagających wyjaśnień. 
Nie narzucamy niczego z góry poszukujemy wsparcia, powiewu świeżości i kreatywności. 
W swojej pracy skupiamy się na poszukiwaniu rozwiązań, nie na tworzeniu problemów.
 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 720 801 833
Zapraszamy do kontaktu!
 

 

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój