PRZEJDŹ DO TREŚCI

Centrum Usług Socjalnych

Wizyta w Zamku Książ w Wałbrzychu

Uczestniczki naszego Klubu Seniora Arnika, odkrywały tajemnice wspaniałego i posiadającego niezwykłą historię Zamek Książ w Wałbrzychu. To zdecydowanie miejsce warte odwiedzenia! Podczas wycieczki weszłyśmy do podziemia Zamku, następnie razem z audioprzewodnikiem zwiedzałyśmy zamkowe pomieszczenia oraz tarasy. Na koniec naszej wycieczki udałyśmy się do Palmiarni.

Projekt „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina -Zdrój” realizowany przez Fundacja "Merkury" w partnerstwie z Gminą Jedlina-Zdrój, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2022

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój