PRZEJDŹ DO TREŚCI

Centrum Usług Socjalnych

Zakończenie warsztatów Klubu Integracji Społecznej

Ponad pół roku trwały intensywne spotkania i warsztaty w Klubie Integracji Społecznej prowadzone przez specjalistę Joannę Zarzycką - Żyłę.
Program reintegracji społecznej i zawodowej w KIS obejmował: 190 godz. szkoleniowych, 15 h wsparcia socjalnego oraz Kurs Zawodowy – 120 godzin szkoleniowych, zakończony zaświadczeniem dla uczestnika. Cykl spotkań obejmował:
- trening umiejętności społecznych
- trening zachowań asertywnych
- zajęcia psychoedukacyjne dotyczące tematyki profilaktyki uzależnień
- warsztaty z psychologiem CIiPKZ
1. Poradnictwo i wsparcie psychologiczne
3.Warsztaty komputerowe
4.Warsztat inspiracji
5.Doradztwo zawodowe
6. Wsparcie socjalne
7. Szkolenie zawodowe
To kolejna już zrekrutowana 10 osobowa grupa , z której efektywnie zakończyło działania 9 osób w tym 4 uzyskały nowe umiejętności zawodowe. Gratulujemy i życzymy powodzenia w aktywności zawodowej i życiowej.
Wspierali nas Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrzych - Pan Daniel Wijas oraz psycholog i doradca zawodowy.

 

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój