PRZEJDŹ DO TREŚCI

Centrum Usług Socjalnych

Robimy spektakl!

Zajęcia rozwijające z wolontariuszami.


Tym razem zajęcia teatralne i przygotowywanie sztuki. Jej tytuł to "Wszystkiego najlepszego"
Teatr to ruch, mimika, gesty, intonacja głosu. Tego wszystkiego uczą się nasze seniorki. Będą miały możliwość wcielenia się w ciekawe role. Całe przedstawienie niesie ze sobą bardzo ważne dla nas zawsze, a obecnie szczgólnie przedłanie "Nie bądź obojetny"


Projekt „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina -Zdrój” realizowany przez Fundacja "Merkury" w partnerstwie z Gminą Jedlina-Zdrój, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2022

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój