PRZEJDŹ DO TREŚCI

Centrum Usług Socjalnych

Spotkania

Nasz Klub Seniora odwiedzają także osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Jest to 15 osób, którym udzielana jest pomoc w codziennych czynnościach ponadto, uczestniczą w wyjściach wycieczkach organizowanych w klubie seniora. Cieszymy się z takich wizyt i spotkań.

Projekt „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina -Zdrój" realizowany przez Fundacja "Merkury" w partnerstwie z Gminą Jedlina-Zdrój, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2022

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój