PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

AOON i OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2022 Wystartowały

Wystartowaliśmy


Od marca Miasto Jedlina-Zdrój realizuje program Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2022 oraz Opieka Wytchnieniowa. W poniedziałek Burmistrz Miasta Leszek Orpel podpisał stosowne umowy z Wojewodą Dolnośląskim.

Do programów zgłosiło się łącznie 12 osób, w tym 4 dorosłe osoby niepełnosprawne oraz 8 członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym. Program potrwa do 31 grudnia 2022 i jest całkowicie nieodpłatny dla uczestników. Jak zwykle zadbaliśmy aby osoby świadczące usługi opiekuńcze i asystenckie były wysoko wykwalifikowane, doświadczone w pracy z osobami niepełnosprawnymi, serdeczne o wysokim poziomie empatii. Kadrę stanowią: Ewa Możejko - fizjoterapeutka, asystentka pielęgniarska z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi czy starszymi: Nikola Rachwalska-Gut -dyplomowana pielęgniarka,ukończyła wydział medyczny na kierunku pielęgniarstwo oraz Iwona Gorka-pedagog, terapeuta zajęciowy znana większości jako nasz jedliński pracownik socjalny. Wszystkim uczestnikom życzymy wspaniałego czasu i mile spędzonych chwil. Żywimy nadzieję, że program będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem jak w roku ubiegłym.
Programy finansowane są z Funduszu Solidarnościowego.

ASYSTENT-1

WYTCHNIENIOWA-1

 

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój