PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Zgłoszenie pobytu obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo.

Wielu z was jako osoby fizyczne, a także przedsiębiorcy udzielacie schronienia uciekającym rodzinom ze strefy wojny na Ukrainie. Jednakże każdy z Was musi być świadomy konieczności zgłoszenia/poinformowania w formie pisemnej organu samorządowego o pobycie tych osób na terenie danej gminy. Z tych względów prosimy o bezwzględne dokonanie złożenia stosownych zawiadomień na załączonych oświadczeniach.

Dane te niezbędne są w celach przepływu informacji o liczebności obywateli Ukrainy zakwaterowanych na danym terenie. Oświadczenia/zgłoszenia przyjmuje Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju (BOK), osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych: Beata Laskowska. Jednocześnie prosimy o informację w zakresie każdej istotnej zmiany w dokonanym zgłoszeniu np. wyjazd osób z miejsca zakwaterowania, przyjęcie dodatkowych osób itp.

Zaktualizowany druk:

Pobierz druk zgłoszenia: Zagłoszenie przyjecia osoby z Ukrainy


© 2023 CUS Jedlina-Zdrój