PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Świadczenia rodzinne - składanie wniosków

Informujemy, że od 1 września 2015 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Podstawą do uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych jest dołączenie do wniosku między innymi: zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2014 roku, oraz zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o składkach zdrowotnych odprowadzonych w 2014 roku przez wszystkich dorosłych członków rodziny.

 

Kryterium dochodowe do uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych wynosi 574 zł na osobę w rodzinie. W przypadku gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko kwota kryterium podwyższona jest do 664 zł. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na tzw. okres zasiłkowy.

Obecny okres trwa od 01 listopada 2014 do 31 października 2015. Następny okres zasiłkowy rozpocznie się od 1 listopada 2015 i zakończy się 31 października 2016.

 

Rodzice, których dzieci korzystają z dodatku na częściowe pokrycie dojazdu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania proszeni są o dostarczenie do 10 września 2015r. również zaświadczeń szkolnych potwierdzających kontynuację nauki w szkole przez dziecko. Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą wydawane od dnia 1 września 2015 roku.

 

 

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój