PRZEJDŹ DO TREŚCI

Centrum Usług Socjalnych

Koncert Wiedeński 2

Niedzielne popołudnie uczestniczki naszego klubu spędziły magicznie...


Tomczyk Art Koncert Wiedeński 2 w Filharmonia Sudecka było wzruszająco i pięknie !

Projekt „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina -Zdrój” realizowany przez Fundacja "Merkury" w partnerstwie z Gminą Jedlina-Zdrój, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2022

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój