PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Ankieta dla mieszkańców Jedliny-Zdroju

Szanowni Państwo!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie polityki społecznej ciąży na nas obowiązek sporządzenia dokumentu wieloletniego pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jedlina-Zdrój. Dotychczasowy obowiązujący w gminie dokument traci moc obowiązywania z końcem roku 2022. Aby trafnie określić cele na lata przyszłe dokonujemy diagnozy problemów społecznych, na potrzeby utworzenia strategicznego dokumentu jakim jest „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Ankieta: https://jedlina-zdroj.webankieta.pl/

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój